Algemene voorwaarden

Algemeen

Digital Media Projects ("www.italygiftsdirect.nl") bezit en beheert deze website. Dit document regelt uw relatie met ("www.italygiftsdirect.nl"). Toegang tot en gebruik van deze website en de producten en diensten die beschikbaar zijn via deze website (gezamenlijk de "diensten") zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden, bepalingen en mededelingen (de "servicevoorwaarden"). Door de Services te gebruiken, gaat u akkoord met alle Servicevoorwaarden, die van tijd tot tijd door ons kunnen worden bijgewerkt. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we in de Servicevoorwaarden hebben aangebracht.

Toegang tot deze website is toegestaan ​​op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor om de services zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als deze website om welke reden dan ook op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van of de hele website beperken.

Deze website kan links bevatten naar andere websites (de "gekoppelde sites"), die niet worden beheerd door www.italygiftsdirect.nl. www.italygiftsdirect.nl heeft geen controle over de gelinkte sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid ervoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Uw gebruik van de gekoppelde sites is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden en service die op elk van deze sites zijn opgenomen.

Privacyverklaring

Ons privacybeleid, waarin wordt uiteengezet hoe we uw informatie zullen gebruiken, vindt u hier . Door deze website te gebruiken, stemt u in met de daarin beschreven verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens correct zijn.

Verbodsbepalingen

U mag deze website niet misbruiken. U zult niet: een strafbaar feit plegen of aanmoedigen; een virus, trojan, worm, logic bomb of enig ander materiaal verzenden of verspreiden dat kwaadaardig, technologisch schadelijk, in strijd met het vertrouwen of op enigerlei wijze aanstootgevend of obsceen is; hacken van enig aspect van de Service; corrupte gegevens; ergernis veroorzaken bij andere gebruikers; inbreuk maken op de rechten van de eigendomsrechten van een andere persoon; ongevraagd reclame- of promotiemateriaal verzenden, gewoonlijk "spam" genoemd; of proberen om de prestaties of functionaliteit van computervoorzieningen op of waartoe u via deze website toegang hebt, te beïnvloeden. Het overtreden van deze bepaling zou een strafbaar feit zijn en www.italygiftsdirect.nl zal een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en uw identiteit aan hen bekendmaken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsrechtelijk materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van deze website of voor het downloaden van materiaal dat erop is gepost of op een website die eraan is gelinkt.

Intellectuele eigendom, software en inhoud

De intellectuele eigendomsrechten op alle software en inhoud (inclusief fotografische afbeeldingen) die u op of via deze website ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van italianshoppingarcade of haar licentiegevers en worden beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden aan www.italygiftsdirect.nl en zijn licentiegevers. U mag de geleverde inhoud uitsluitend voor uw eigen persoonlijk gebruik opslaan, afdrukken en weergeven. Het is u niet toegestaan ​​om de inhoud of kopieën van de inhoud die aan u is geleverd of die op deze website wordt weergegeven, in welke vorm dan ook te publiceren, manipuleren, verspreiden of anderszins te reproduceren, noch mag u dergelijke inhoud gebruiken in verband met een bedrijf of commercieel onderneming.

Verkoopvoorwaarden

Door een bestelling te plaatsen, biedt u aan om een ​​product aan te schaffen onder de volgende voorwaarden. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en bevestiging van de bestelprijs.

De verzendtijden kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid en zijn onderhevig aan vertragingen als gevolg van vertragingen bij de post of overmacht waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

www.italygiftsdirect.nl behoudt zich het recht voor om elk verzoek van u te weigeren. Als uw bestelling wordt geaccepteerd, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Wanneer u een bestelling plaatst, gaat u ermee akkoord dat alle gegevens die u ons verstrekt waar en nauwkeurig zijn, dat u een geautoriseerde gebruiker bent van de creditcard of betaalkaart die is gebruikt om uw bestelling te plaatsen en dat er voldoende geld is om de kosten van de goederen te dekken. De kosten van producten en diensten kunnen fluctueren. Alle geadverteerde prijzen zijn onderhevig aan dergelijke wijzigingen.

(a) Ons contract

Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling: deze e-mail is slechts een bevestiging en vormt geen aanvaarding van uw bestelling. Er komt pas een contract tussen ons tot stand als we u per e-mail een bevestiging sturen dat de door u bestelde goederen naar u zijn verzonden. Alleen de goederen die zijn vermeld in de bevestigingsmail die op het moment van verzending is verzonden, worden opgenomen in het gesloten contract.

(b) Prijs en beschikbaarheid

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen die op deze website verschijnen correct zijn, kunnen er fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van de goederen die u heeft besteld, zullen we u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of om deze te annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen, behandelen we de bestelling als geannuleerd. Als je annuleert en je hebt al betaald voor de goederen, ontvang je een volledige terugbetaling.

Bezorgkosten worden extra in rekening gebracht; dergelijke extra kosten worden duidelijk weergegeven waar van toepassing en inbegrepen in de uiteindelijke totale kosten van uw bestelling.

(c) Betaling

Betalingen worden veilig afgehandeld door Paypal. De betaling wordt gedaan aan Digital Media Projects.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Het materiaal dat op deze website wordt weergegeven, wordt verstrekt zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de ruimste mate toegestaan ​​door de wet, sluiten www.italygiftsdirect.nl en haar leveranciers, inhoudproviders en adverteerders hierbij uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden uit die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gewoonterecht of de wet van billijkheid en zal niet aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, inclusief maar zonder beperking tot enige directe, indirecte, speciale, gevolg-, punitieve of incidentele schade, of schade wegens verlies van gebruik, winst, gegevens of andere immateriële activa, schade aan goodwill of reputatie, of de kosten van de aanschaf van vervangende goederen en diensten, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik, het onvermogen om te gebruiken, de prestaties of de mislukkingen van deze website of de gekoppelde sites en enig materiaal dat daarop is geplaatst, ongeacht of dergelijke schade te voorzien was of zich voordoet in contract, onrechtmatige daad, billijkheid, restitutie, bij wet, gemeen recht of anderszins. Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van www.italygiftsdirect.nl voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Linken naar deze website

U mag linken naar onze homepage, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er geen misbruik van maakt, maar u mag geen link leggen op een manier die enige vorm van associatie suggereert. , goedkeuring of goedkeuring van onze kant waar die niet bestaat. U mag geen link maken vanaf een website die niet uw eigendom is. Deze website mag niet op een andere site worden geframed en u mag ook geen link naar een ander deel van deze website dan de startpagina maken. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Disclaimer met betrekking tot eigendom van handelsmerken, afbeeldingen van persoonlijkheden en copyright van derden

Behalve waar uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle personen (inclusief hun namen en afbeeldingen), handelsmerken en inhoud van derden, diensten en / of locaties op deze website op geen enkele manier geassocieerd, gekoppeld of gelieerd aan www.italygiftsdirect.nl en u mag niet vertrouwen op het bestaan ​​van een dergelijke connectie of affiliatie. Alle handelsmerken / namen op deze website zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren van handelsmerken. Waar naar een handelsmerk of merknaam wordt verwezen, wordt deze uitsluitend gebruikt om de producten en diensten te beschrijven of te identificeren en is het op geen enkele manier een bewering dat dergelijke producten of diensten worden onderschreven door of verbonden met www.italygiftsdirect.nl.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord www.italygiftsdirect.nl, haar directeuren, functionarissen, werknemers, consultants, agenten en gelieerde ondernemingen te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheid, schade en / of kosten van derden (inclusief, maar niet beperkt aan, juridische kosten) die voortvloeien uit uw gebruik van deze website of uw schending van de Servicevoorwaarden.

Variatie

www.italygiftsdirect.nl heeft het recht naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de Services en / of enige pagina van deze Website te wijzigen, verwijderen of wijzigen.

Ongeldigheid

Als een deel van de Servicevoorwaarden niet afdwingbaar is (inclusief enige bepaling waarin we onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten), heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van enig ander deel van de Servicevoorwaarden. Alle andere clausules blijven volledig van kracht. Voor zover mogelijk waar een clausule / sub-clausule of een deel van een clausule / sub-clausule kan worden verbroken om het resterende deel geldig te maken, zal de clausule dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd. Als alternatief stemt u ermee in dat de clausule zal worden gecorrigeerd en geïnterpreteerd op een manier die sterk lijkt op de oorspronkelijke betekenis van de clausule / subclausule, zoals is toegestaan ​​door de wet.

Klachten

We hanteren een klachtenafhandelingsprocedure die we zullen gebruiken om te proberen geschillen op te lossen wanneer deze zich voor het eerst voordoen. Laat het ons weten als u klachten of opmerkingen heeft.

Leveringen

Voor elke levering moet worden getekend en afhankelijk van de locatie kunnen er lokale belastingen van toepassing zijn. In het geval van een levering waarvoor niet is getekend en als gevolg daarvan door de koerier naar ons wordt teruggestuurd, zullen wij de aankoopprijs, verminderd met de totale verzendkosten en eventuele invoerbelasting, terugbetalen bij terugkeer naar Italië.

Retourneren en beschadigde producten

Als een product beschadigd is ontvangen, laat het ons dan onmiddellijk weten en stuur een beschrijving en foto's van de schade mee. We zorgen ervoor dat het beschadigde product door onze koeriers wordt opgehaald en zorgen voor een vervangend artikel zonder extra kosten.

We accepteren andere geretourneerde producten op voorwaarde dat we binnen zeven dagen na ontvangst hiervan op de hoogte worden gesteld. We zullen ervoor zorgen dat het product wordt opgehaald door onze koeriers en, op voorwaarde dat we het product ongebruikt en in de originele verpakking ontvangen, zullen we het volledige bedrag van de bestelling terugbetalen, exclusief alle verzendkosten en eventuele extra invoerbelasting.

Als aan deze voorwaarden is voldaan en u wilt iets retourneren, laat het ons dan weten per e-mail op info@theitalianshop.nl , verpak het product zorgvuldig in de originele verpakking en label deze met het volgende adres:

Digitale media Projects
Contrada Rosa 68
85044
Lauria PZ
Italia

Vrijstelling

Als u deze voorwaarden overtreedt en wij geen actie ondernemen, hebben wij nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u deze voorwaarden overtreedt.

Volledige overeenkomst

De bovenstaande Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen u en www.italygiftsdirect.nl.

Elke verklaring van afstand van enige bepaling van de Servicevoorwaarden is alleen van kracht als deze schriftelijk is ingediend en is ondertekend door een directeur van www.italygiftsdirect.nl.

Pijltje omhoog